Elukaar - ajaleht väärikas eas lugejale - nüüdsest nähtav meie koduleheküljel!

JAANUAR 2017
Teemad ajalehes: Urmo Kübar teeb heategevuskooli, Leelo Viita kõneleb meist kõigist kui pärimuskultuuri kandjatest, Silvia Ilmenskaja kirjeldab, kuidas Narva Eesti Seltsis on tantsima pandud üks mees ja 14 naist; Anneli Kana tsiteerib armeenia vanasõna „Päike ei jää pilve taha“, Ingeborg Trofimova käsitleb silmaprobleeme, Ene Veiper vahendab „Marjustini sajandi“ lugemisest ning TLÜ üliõpilaste korraldatud konverentsilt „Väärikalt ja turvaliselt kaasaegses maailmas“ saadud elamusi.

VEEBRUAR 2017
Teemad ajalehes: kuidas eesti vanemaealiste mälutreenerid 65.B-st õpetasid välja soomlasi ja leedukaid; viide, kus saab ise valmistada kilutrühvleid; miks ja kuidas tahab Eesti Pensionäride Ühenduste Liit ellu kutsuda eakate nõukogud Eesti valdades; minister Iva selgitab pensionireformi; kuidas on võimalik, et ühel neiul 17-aastaselt oli vaid kolm klassi haridust, kuid kümme aastat hiljem täitis juba direktori asetäitja ülesandeid; gümnasist räägib torust, mis teeb elu huvitavaks; värsivormis selgitatakse, kui vähe erinevad üksteisest vanem inimene ja remmelgapuu; surijad õpetavad, kuidas peaks elama.

MÄRTS 2017
Teemad ajalehes: Mida on vanaduspensionäridel asja Töötukassasse; kas aktiivsena vananemine tähendab tingimata seda, et oled agar rahmeldaja; kuidas Tartu seeniormehed naistepäeval jalul olid, mis koht see on, kus saab õppida ID-kaardiga digiallkirja tegemist, flirtimist ilukirjanduse toel ja overlokmasina kasutamist; kuidas Kärdla päevakeskus teeb koostööd nii oma linna gümnasistide kui mandrirahvaga; millised on pika ajalooga Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu plaanid olla ühiskonnas jätkuvalt kaasarääkija; kus käivad koos need naised, kes valdavad maailma kõiki tikandiliike; millised kaks uut nõustamisteenust on omastehooldajate aitamiseks välja töötatud ja mis on häirenupu eelised mobiiltelefoni ees.

APRILL 2017
Teemad ajalehes:  Milles kuuluvad eestlased maailma 1 protsendi hulka. Kuidas vanemas eas saada taluvalvuriks. Kus Tartus pakutakse seenioritele muumiakambri külastust ja makulatuurikorvi meisterdamist. Kas laste eest saadud staažiaasta pensionile on päranduv. Kuidas Pärnus levib lõõtspillinakkus. Kas igaühest võiks saada talisupleja? Kuidas Jakob Hurda eest pruut ära napsati. Kuidas talumees taskutäie mune pudruks kukkus. Mitu luuletust on Valga luuleklubi liikme loomeelu rekord?