Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Pärnu Linnavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 4 “Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus” § 8 lg 1 alusel on Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt osutavate teenuste loetelu ja hinnakiri kinnitatud 30. märtsil 2017. aastal. 

Pärnu Sotsiaalkeskuse hinnakiri


Pärnu Sotsialkeskuse hinnakirjas on muudatusi!!!

Milliseid muudatusi konkreetselt on Pärnu Linnavalitsus teinud ja millal muudatused hakkavad kehtima saad lugeda SIIT.