Eakate Avahoolduskeskuse 2015.a. strateegilised eesmärgid: 

  1. Kvaliteetsete teenuste osutamine ja arendamine.
  2. Asutuse kvaliteetne juhtimine.
  3. Sihtgruppide aktiveerimine ja uute projektide algatamine.
  4. Päevakeskuse tegevuse arendamine koostöös seal tegutsevate organisatsioonide, huviringide ja huviklubidega.
Tegevuskava hinnang ja vajadused parendusteks kajastuvad 2015.a. aruandes.

Eakate Avahoolduskeskuse tegevuskava 2015