Eakate Avahoolduskeskuse 2016.a. aasta strateegilised eesmärgid:

1)           Kvaliteetsete teenuste osutamine ja arendamine.
2)           Asutuse kvaliteetne juhtimine.
3)           Sihtgruppide aktiveerimine ja uute projektide algatamine.
4)           Päevakeskuse tegevuse arendamine koostöös seal tegutsevate organisatsioonide, huviringide ja huviklubidega.

Tegevuskava hinnang ja vajadused parendusteks kajastuvad 2016.a. aruandes

EAKATE AVAHOOLDUSKESKUSE TEGEVUSKAVA 2016