Pärnu Linnavolikogu määrus  21. veebruar 2013 nr 7

Invatransporditeenus on teenus, mille käigus tagatakse raske ja sügava puudega isikutele, kes funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada ühistransporditeenust või isiklikku sõiduautot, kohandatud sõiduki kasutamise võimalus tööl ja koolis käimiseks, avalike teenuste kasutamiseks või igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks.

 

Invatransporditeenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele isikutele, kellel on sügav või raske nägemis-, liikumis- või vaimupuue ja/või muud liiki sügav või raske puue, mis on isikule määratud Sotsiaalkindlustusameti otsusega.

Teenuse saaja funktsioonihäire üheks kompenseerimise aluseks peab olema liikumisabivahendite kasutamine või kõrvalise abi vajadus liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel.

 

KOGU MÄÄRUSE TEKSTIGA SAAD TUTVUDA SIIN