Päevakeskus puhkab kuni 13. augustini! Kohtume taas alates 14.08!


Päevakeskus liikumis- ja muu puudega inimestele

Päevakeskuses korraldavad külastajate tegevust sotsiaalpedagoog, 2 tegevusjuhendajat, muusikaõpetaja ja ringijuht-jõusaali instruktor.

Päevakeskuse klientideks on pensioniõiguslikud inimesed. 

Päevakeskuse tegevused toimuvad Riia mnt 70 keskuses, päevakeskuses Suur-Posti 18 ja vastavalt vajadusele väljaspool asutust. 

Päevakeskuse külastamine toimub külastaja ning Pärnu Sotsiaalkeskuse vahel sõlmitud kuni 3-aastase lepingu alusel.

Teenus on kättesaadav päevast, mis järgneb esimesele kliendikohtumisele ja on Pärnu linna elanikule tasuta.

Teistest omavalitsustest klientidele esitatakse arve vastavalt kehtestatud hinnakirjale ja lähtudes päevikus fikseeritud kohalkäimise kordadest.  Päevakeskuse töökord


Kui tunned end üksikuna, soovid meeldivalt ja huvitavalt aega veeta koos omaealistega, siis võta kontakti meie päevakeskuse töötajatega!
Meil on head võimalused puutööks, nikerdamiseks, mööbli valmistamiseks, kunsti ja käsitööga tegelemiseks vastavalt inimese soovile ja võimetele.

Sa oled oodatud!

Kontakt: 4430 570
suurposti@sotsiaal.ee